Digitaal aanmelden voor praktijkonderwijs en tussenvoorzieningen

Digitaal aanmelden voor praktijkonderwijs en tussenvoorzieningen

Vanaf het huidig schooljaar gaat het aanmelden voor praktijkonderwijs en tussenvoorzieningen digitaal verlopen via het systeem ELK. De praktijkscholen en tussenvoorzieningen plaatsen de leerlingen die zich op hun school oriënteren op een oriëntatielijst  in ELK en geven na screening van het oki doc in het systeem ELK aan of de leerling plaatsbaar is of niet. Daarna kan de leerling tijdens het digitaal aanmelden de school selecteren. 

De stappen zijn als volgt:

  1. Ouders/basisschool nemen contact op met praktijkschool of tussenvoorziening nadat het oki doc volledig (nog zonder uitslag doorstroomtoets) is gemaakt. De basisscholen geven daarbij het ELK-nummer (uit het oki-doc) door of geven het formulier “Leerlingengegevens t.b.v. oriëntatielijst voortgezet onderwijs” mee aan ouders (beschikbaar via de drie stippen achter de leerling in ELK). 
  1. De praktijkschool/tussenvoorziening zet de leerling in ELK op de oriëntatielijst en bekijkt of de leerling plaatsbaar is. Wanneer de leerling plaatsbaar is geeft de school dit aan in ELK.
  1. De ouder/wettelijke verzorger meldt de leerling aan tijdens het digitaal aanmelden bij de praktijkschool/tussenvoorziening. Alleen de scholen die de leerling plaatsbaar hebben bevonden zijn zichtbaar bij het digitaal aanmelden. 
     

Voor de uitgebreide instructies zie de >> handleiding.