Mentorproject en huiswerkbegeleiding

Mentorproject en huiswerkbegeleiding

In het naschoolse mentorproject van SKC bereiden HBO- en universitaire studenten leerlingen uit groep 7 en 8 voor op het voortgezet onderwijs. Daarnaast wordt ook naschools huiswerkbegeleiding geboden aan leerlingen uit groep 5 t/m 8.

Download